Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, jak również gdy kontaktujesz się z nami i utrzymujesz z nami relacje gospodarcze. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są Krzysztof Kapusta oraz Łukasz Kapusta prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą KISPLUS S.C. KRZYSZTOF KAPUSTA ŁUKASZ KAPUSTA, ul. Sokołowska 1, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141686601 REGON: 365150372.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: kisplus@kisplus.pl

W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystujemy?

Twoje dane osobowe, w zależności od celu w jakim się z nami kontaktujesz mogą być przez nas przetwarzane w celu:

 1. wykonania wiążących nas z Tobą umów lub umów które wiążą nas z Twoim pracodawcą lub podmiotem z którym współpracujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. prowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 3. udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową czy tez przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 4. archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów będącego naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. dane podawane dobrowolnie

 1. w celu wykonania umów przetwarzamy dane, które są niezbędne dla realizacji tego celu, a w przypadku gdy jesteś pracownikiem lub osobą współpracującą z naszym kontrahentem Twoje dane osobowe, które przekazane zostały nam przez Twojego pracodawcę lub podmiot z którym współpracujesz,

 2. w celu prowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe znajdujące się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym,

 3. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłana przez Ciebie wiadomość lub kontakt telefoniczny przetwarzany Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,

 4. w celach marketingowych możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 1. dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

W zależności od celu, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe, mogą być one przez nas przetwarzane przez następujące okresy:

 1. wykonanie umów – przez okres wykonania umowy, którą z nami zawarłeś lub, którą zawarł z nami Twój pracodawca lub podmiot z którym współpracujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,

 2. rekrutacja – do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku gdy wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania,

 3. udzielenie odpowiedzi – przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

 4. w celach marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu,

 5. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 1. rozpoznanie używanego urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

 3. dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony internetowej,

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: kisplus@kisplus.pl

Przysługuje Ci uprawnienie do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,

 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub realizacja wiążących nas z Tobą umów lub umów które wiążą nas z Twoim pracodawcą lub podmiotem z którym współpracujesz, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzamy do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, w tym szczególności podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowo-kadrowe, usługi BHP oraz dostawcom usług IT. Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, podmiotom które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków.

Czy moje dane są profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.